Лингвистите забележуваат дека во јазикот на овие Бриги, во Мала Азија познати и како како Фриги (област Фригија), постои голема сродност со главнината на само стотината познати старомакедонски голоси

(Видео) Македонците се етнички супстрат од негрчките и индоевропски народи,

Македонците се етнички супстрат од негрчките и индоевропски народи, чиј етнички состав го сочинувале некои среднобалкански...

Македонка Димкин / 12 јуни, 2018 15:02