Имено, за таа цел беа направени 16 приклучоци на санитарни чворови за тоалети и одводи за боксови за кучиња. 14 од нив се со големина на цефка ф110мм, а 2 се со големина ф160мм.

ЈП Водовод и канализација – Скопје изработи нова канализациона мрежа за потребите на ЈП Лајка

ЈП Водовод и канализација – Скопје изработи нова канализациона мрежа за потребите на ЈП Лајка! Секторот Канализација...

Стојче Бушин / 12 септември, 2020 16:01

Надоместот за оваа давачка е во висина од речиси 20% од износот за снабдување со вода и одведување урбани отпадни води.

Од месец ноември воведена нова давачка- сметките за вода повисоки за 20 отсто

Град Скопје воведе нова давачка – надомест за одржување на јавното градско зеленило, но она што ги иритира граѓаните е што...

Катерина Крстиќ / 5 декември, 2019 11:02