Во ревизорскиот извештај се нотира дека додатоците на плата за 2015 година коишто се предвидени за јавниот обвинител и јавните обвинители во ова обвинителство, го надминуваат износот на исплатените средства за основната плата по лице.

Државниот завод за ревизија потврди- Јавните обвинители во СЈО земале повеќе пари од предвиденото

Државниот завод за ревизија констатирал дека во Специјалното јавно обвинителство износот на исплатените додатоци за 2015...

Катерина Крстиќ / 29 септември, 2020 17:49