Оваа реформа дава и конкретни резултати, обезбедува нови социјални услуги за корисниците и креира нови работни места, меѓу кои и за оние граѓани од ранливи категории.

Социјалната реформа продолжува, обучени 300 негуватели да пружаат нега на 900 стари лица

Со Проектот за подобрување на социјалните услуги  300  негуватели ќе пружаат нега на 900 стари лица над 65 години во нивните...

Владо Марин / 21 јули, 2021 15:50