Празникот Собор на Светите Апостоли се празнува на 13 јули секоја година. Покрај овој празник, секој од светите апостоли има по еден ден припишан за празник во негова чест, освен Јуда Искариот кој нема празник, затоа што тој го предал Христос.

Денес e голем празник- се празнува Сoбор на 12 апостоли (Павловден)

Дванаесет апостоли (апостол, грч. απόστολος, „пратеник“) се дванаесетте ученици на Исус Христос, избрани од него за да го...

Катерина Крстиќ / 13 јули, 2019 10:57

Народот велел дека св. Петар бил богат и сербес, а св. Павле сиромав и добродушен

Утре е Петровден а потоа Павловден – еве на што да внимавате

Во четврток е Петровден а во петок Павловден,со кој се поврзани многу обичаи Собор на 12 Апостоли – Павловден. Бидејќи претходниот...

admin@magazin / 11 јули, 2018 18:28