Туршијата се спрема во есен за да го пополни недостатокот на свеж зеленчук во текот на зимските месеци.

Македонска зимница – туршија

Туршијата се служи како предјадење или мезе. Секогаш се спрема во есенскиот период од годината. Ова јадење е распространето...

admin@magazin / 20 септември, 2022 16:07

Ова јадење е распространето на Балканскиот Полуостров и на Блискиот Исток, на сончевите простори кои располагаат со доста овошје и зеленчук.

Македонска зимница – туршија

Туршијата се служи како предјадење или мезе. Секогаш се спрема во есенскиот период од годината. Ова јадење е распространето...

admin@magazin / 28 ноември, 2021 20:01