Вариететот на мед продуциран од медоносните пчели (од родот Apis) е најпознат поради неговото глобално комерцијално производство и употреба.

МЕД ЗА ДОБРО ЗДРАВЈЕ: Како влијае овој моќен лек на вашиот организам?

Најголемото количество на мед се користи во исхраната како високо калорична храна кај одредени пациенти во фаза на рековалесценција,...

admin@magazin / 12 февруари, 2022 18:20