Извештај на Фридом Хаус

Македонија останува хибриден режим, назадува борбата со криминалот и судството

Македонија останува хибриден режим и во најновиот извештај на Фридом Хаус „Нации во транзит“. Фридом Хаус во истата категорија...

Калина Мартинска / 11 април, 2024 17:50