Професорите со кои контактирав во Франција, повеќето правници, не можат да ни се начудат на "умот", поточно на немањето ум, немањето лично и немањето национално достоинство

Росоклија: Излегување на референдумот е национално предавство

За професорот Горазд Росоклија од Медицинскиот факултет при Универзитетот Колубија, во Њујорк, излегување на референдумот...

Мартин Попоски / 26 септември, 2018 9:13