Разни коментари може да се прочитаат на социјалните мрежи, а меѓу нив е и коментарот на адвокатот Јанаки Митревски кој јавно преку Фејсбук статус се понуди да направи тест за да се докаже дали Богоевски користел наркотични средства. Адвокатот му нуди сума од 60.000 ден. колку што чини тестот во Ману.

Павле јас ќе ти платам тест во МАНУ- и адвокатот Јанаки удри по Богоевски

Откако пред два дена во јавноста излезе “Бомба”, односно аудио снимка на која може да се слушне како пратеникот Павле...

Катерина Крстиќ / 16 мај, 2019 10:37