За нас

Порталот магазин.мк  е портал од граѓаните за граѓаните

Магазин е непрофитна организација на новинари, студенти, професори и  академци кои имаат една и единствена цел:
Конструктивно и објективно информирање на Јавноста во Македонија и Светот.

Серверот на Магазин.мк е во Швајцарија кај реномираната Фирма Хостпоинт од Цирих.
Магазин.мк поседува лиценца за заштита на податоци и работи исклучиво по европските закони за Медиуми.

Порталот МАГАЗИН е достапен 24/7 а за тоа се грижат врвни информатичари